Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 14/01/2015 - 18/01/2015 Thứ hai, 21/09/2020 - 07:19:24

Thông báo về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2017

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn Hải Phòng; Kế hoạch năm học 2014 - 2015; Được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn trường thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHDL Hải Phòng lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2017) như sau:

- Thời gian:

+ Phiên thứ I: 13h30' thứ Bẩy ngày 17/01/2015.

+ Phiên thứ 2: 7h30' Chủ nhật ngày 18/01/2015.

 

- Địa điểm: Hội trường F301 - Khu Giảng đường ĐHDL Hải Phòng.

 

- Khẩu hiệu của Đại hội: “Tuổi trẻ HPU đoàn kết, sáng tạo, xung kích, hội nhập”.

 

 


Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng lần thứ VI là một sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, sinh viên Nhà trường. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội trường lần thứ V nhiệm kì 2012 - 2014, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kì 2015 - 2017; tuyên dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014, đồng thời bầu Ban chấp hành Đoàn trường khóa VI (nhiệm kỳ 2015 - 2017).

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHDL Hải Phòng trân trọng thông báo.

 

Đoàn Thanh niên

 

 

Truy cập: 8511 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.