Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thứ hai, 21/09/2020 - 07:48:59

Công đoàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Trong những năm qua, cùng sự phát triển của Hải Phòng, Đại học Dân lập Hải Phòng không ngừng phát triển. Công đoàn Trường đã phát huy vai trò là cầu nối vững chắc giữa người lao động Đảng ủy, Hội đồng Quản trị trường. Công đoàn Trường đã làm tốt vai trò là người giám sát, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBGVNV, kịp thời đề xuất và phối hợp với Ban lãnh đạo nhà trường thực hiện và chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước, nhất là đối với lao động nữ. Vận động CBGVNV nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Có thể nói, trong những thành quả mà trường Đại học Dân lập Hải Phòng có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của Công đoàn.
1. Chức năng
-      Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên của Nhà trường.
-     Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
-    Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ giảng viên nhân viên . Giáo dục công đoàn viên nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ.
-     Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp  của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.
-     Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường phối hợp với trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên; Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.
-     Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
-      Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.
3. Cơ cấu tổ chức hoạt động và quản lý
-    Ban chấp hành Công đoàn trường do Đại hội đại biểu Công đoàn trường bầu ra, là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội.
Danh sách Ban chấp hành công đoàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng khóa V
(Nhiệm kỳ 2013 - 2015) 
TT
Họ và tên
Chức vụ

1

KS. Trần Trọng Bính
Chủ tịch công đoàn
Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính

2

TS. NGƯT. Trần Thị Mai
Phó Chủ tịch công đoàn
Trưởng ban nữ công
Trưởng phòng Đào tạo ĐH & SĐH
3
ThS. Đỗ Thị Hồng Lý
Ủy viên Thường vụ
Phó ban Nữ công
Giảng viên Khoa Điện – Điện tử
4
ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương
Ủy viên Thường vụ
Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin
5
TS. Trần Đức Nga
Ủy viên BCH CĐ
Trưởng phòng QHCC & HTQT
6
CN. Trần Thị Thùy Dương
Ủy viên BCH 
Chủ tịch công đoàn bộ phận Phòng TCHC
Phó phòng TCHC
7
BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên
Ủy viên BCH 
Phó phòng Y tế
8
Đặng Kim Hải
Ủy viên BCH 
Trưởng Ban Bảo vệ
9
CN. Bùi Bá Ngọc
Ủy viên Thường vụ
Cán bộ Ban Công tác sinh viên
10
ThS. Bùi Thị Kim Oanh
Ủy viên BCH 
Phó ban Nữ công
Phó GĐ TTTTTV
11
ThS. Lương Văn Hải
Ủy viên BCH 
Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục thể chất
12
ThS. Trần Thị Thanh Thảo
Ủy viên BCH 
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
13
ThS. Đào Thị Thanh Mai
Ủy viên BCH 
Phó trưởng Khoa Văn hóa Du lịch
14
CN. Đinh Thị Mai
Ủy viên BCH 
Giáo viên Trường MNHNQT
15
ThS. Lê Thị Thu Hoài
Ủy viên BCH 
Chủ tịch công đoàn bộ phận Khoa ngoại ngữ
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ
Công đoàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng gồm có 22 Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn:
1.     Công đoàn bộ phận Tổ chức Hành chính
2.     Công đoàn bộ phận Đào tại đại học & sau Đại học
3.     Công đoàn bộ phận Quan hệ công chúng và HTQT
4.     Công đoàn bộ phận Trung tâm thông tin thư viện
5.     Công đoàn bộ phận Công tác sinh viên
6.     Công đoàn bộ phận Bảo vệ
7.     Công đoàn bộ phận Quản lý dự án CS2
8.     Công đoàn bộ phận Công nghệ thông tin
9.     Công đoàn bộ phận Điện – điện tử
10.   Công đoàn bộ phận Môi trường
11.   Công đoàn bộ phận Ngoại ngữ
12.    Công đoàn bộ phận Quản trị kinh doanh
13.   Công đoàn bộ phận Xây dựng
14.   Công đoàn bộ phận Du lịch
15.    Công đoàn bộ phận Giáo dục thể chất
16.    Công đoàn bộ phận MNHNQT
17.    Tổ Công đoàn Cơ bản cơ sở
18.    Tổ Công đoàn Kế hoạc tài chính
19.     Tổ Công đoàn Qản lý khoa học & đảm bảo chất lượng
20.     Tổ Công đoàn Thanh tra
21.     Tổ Công đoàn Y tế
 
BCH Công đoàn
Truy cập: 4111 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.