Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ ba, 31/03/2020 - 20:20:37

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng và ra quân đầu năm Tân Mão

Sáng ngày 8/2, Đảng ủy Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã long trọng tổ chức kỷ niệm lần thứ 81 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011) và ra quân đầu xuân Tân Mão - 2011

 


 

 Tới dự có GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị - Chủ tịch Hội đồng sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị lâm thời, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM, Hội Cựu Chíến binh, Hội sinh viên và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu nhà trường.


Đ/c Dương Thị Phương Anh - Phó Bí thư Đảng ủy

Đọc diễn văn  kỷ niệm, đồng chí Dương Thị Phương Anh - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường ôn lại dấu mốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  ngày 3/2/1930, một sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho việc tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử. Sự ra đời của Đảng ta gắn liền với tên tuổi Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.


Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, kháng chiến thắng lợi, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mỗi người chúng ta có quyền tự hào về Đảng ta, một đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và lợi ích dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo và cầm quyền suốt 81 năm qua, mỗi người chúng ta càng phải quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Chúng ta vô cùng phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu cao cả, xây dựng đất nước ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của đảng bộ nhà trường. Từ 13 đồng chí đảng viên sinh hoạt trong một chi bộ những ngày đầu thành lập, nay đã phát triển thành đảng bộ có 125 đảng viên sinh hoạt trong 11 chi bộ. Trải qua 3 nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo định hướng phát triển nhà trường, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, công tác phát triển đảng viên mới, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh nhà trường.

Phát biểu ra quân đầu xuân, GS. Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy nhà trường khẳng định quyết tâm xây dựng và phát triển vững chắc nhà trường, phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội III đảng bộ nhà trường; tích cực chuẩn bị tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ngay  từ những ngày đầu, năm đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21. Trước mắt phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011; thành lập trường phổ thông nhiều cấp học, tuyển sinh lớp 1, lớp 10; mở chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành tiếng Anh; tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2011-2012 tăng 15 đến 20%; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hành triệt để tiết kiệm, xây dựng văn hóa học đường...


GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường  

Các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM, đại diện các phòng, ban, bộ môn phát biểu bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hiệu trưởng và biểu thị quyết tâm thực hiện thật tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhà trường, phát huy cao độ thương hiệu Đại học Dân lập Hải Phòng, tiếp tục xứng đáng là trường đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia.

 

 

KS. Trần Trọng Bính - Chủ tịch Công đoàn


TS. Trần Thị Mai - Trưởng Phòng Đào tạo


ThS. Trần Ngọc Thái - Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM

 

Trần Bá Kim

Truy cập: 1401 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.