Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ hai, 10/08/2020 - 17:58:23

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Vì sao Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, một trường ngoài công lập lại quan tâm đến công tác phát triển Đảng không chỉ đối với CB, GV, CNV mà đặc biệt quan tâm đến đối tượng là sinh viên?

 Trong quy chế Trường Đại học Dân lập của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2000, điều 12 có ghi tổ chức Đảng CSVN trong nhà trường hoạt động theo quy định tại điều 51 của Luật Giáo dục. Điều này có thể hiểu không bắt buộc có Đảng CSVN trong trường ngoài công lập? Có thì hoạt động và không có Đảng thì thôi? Như vậy, Đảng lại càng không lãnh đạo toàn diện?
        Có lẽ vì lẽ ấy mà khi hàng loạt các trường ngoài công lập ra đời, vấn đề Đảng CSVN hoạt động trong các trường này cũng trở thành vấn đề “nóng”, vấn đề bức xúc chẳng những lãnh đạo các trường ngoài công lập mà còn là vấn đề nóng của Ban tổ chức trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy- nơi có trường ngoài công lập hoạt động và Ban cán sự Đảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
        Đảng trong các trường Dân lập, tư thục liệu có lãnh đạo toàn diện như Đảng trong các trường công lập? Trong thực tế có những quan điểm khác nhau không ít Hội đồng quản trị của trường ngoài công lập cho rằng Hội đồng Quản trị mới là người quyết định, đối với Đảng có đóng góp kinh tế đâu mà lãnh đạo? Thất bại ai sẽ chịu trách nhiệm? Trong cơ chế thị trường hoạt động của lãnh đạo trường phải linh hoạt, nhanh, nhạy…Đảng lãnh đạo những lĩnh vực nào trong trường ngoài công lập?
        Trước bối cảnh chưa rõ ràng như vậy, lãnh đạo trường Đại học Dân lập Hải Phòng suy nghĩ cần có Đảng trong trường càng sớm càng tốt nên đã tập hợp lực lượng Đảng viên để có được tổ chức Đảng trong trường và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Có Đảng cộng sản trong trường sẽ là yếu tố quyết định thành công, yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo trong nhà trường đặc biệt là định hướng XHCN trong giáo dục, yếu tố đảm bảo cho trường không thương mại hóa, không vụ lợi, không đi chệch hướng…. nhằm khẳng định đường lối đúng đắn xã hội hóa giáo dục.
        Đúng vào thời điểm đó hội thảo toàn quốc về “Xây dựng tổ chức Đảng trong các trường ngoài công lập” đã được tổ chức tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Chủ trì hội thảo là Ban tổ chức Trung ương, thành phần dự có các trường Đại học ngoài công lập và các thành ủy, tỉnh ủy, Đảng đoàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
        Bối cảnh lịch sử nêu trên làm cho chúng ta nhìn lại một cách đầy đủ hơn, toàn diện hơn về tính phức tạp của chủ trương tăng cường công tác Đảng trong trường ngoài công lập.
        Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  ngay từ đầu chấp nhận một cách tự nguyện sự lãnh đạo của Đảng trong toàn trường. Nhờ có Đảng lãnh đạo trong trường Đại học Dân lập Hải Phòng mà cuộc đấu tranh tư tưởng vụ lợi, tư tưởng thương mại hóa giáo dục, tư tưởng chạy theo lợi nhuận không theo đường lối chủ trương xã hội hóa giáo dục, đi lệch hướng NQTW II, tư tưởng “Ông chủ” và “người làm thuê” của một số thành viên HĐQT khóa 1 đã được đẩy lùi. Mặt khác cũng nhờ có đảng lãnh đạo toàn diện mà Trường Đại học Dân lập Hải Phòng vượt qua sóng to gió lớn, vượt qua bão tố để tồn tại phát triển bền vững và có được uy tín như ngày hôm nay góp phần minh chứng sự đúng đắn về chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nghị quyết TW 2.
        Thực vậy câu hỏi rất đơn giản đặt ra, trường đã đang và sẽ tổ chức đào tạo cán bộ cho ai? Phục vụ cho chế độ nào ngoài chế độ XHCN Việt Nam?
        Chính vì lẽ ấy Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tạo điều kiện cho Đảng ra đời và đã thành lập tổ Đảng, chi bộ cùng nhau sinh hoạt.
        Sau hơn 2 năm được tổ chức Đảng công nhận, Chi Bộ Trường Đại học Dân lập Hải Phòng ra đời với 13 Đảng viên (2000) và đến 2002 trở thành Đảng bộ cơ sở. Hiện nay Đảng Bộ có 11 chi bộ với số Đảng viên là 108 người (không kể trên 50 sinh viên đã chuyển sinh hoạt). Nhiệm kỳ 2005 - 2009 kết nạp được 66 Đảng viên và Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2010 – 2015 sẽ kết nạp mỗi năm thêm 50 đảng viên mới, nhờ nguồn cung cấp đối tượng vào Đảng dồi dào tiềm năng và chất lượng cao. Chúng tôi không chạy theo số lượng mà trước hết đảm bảo tiêu chuẩn của Đảng viên. Hạ thấp tiêu chuẩn là làm cho Đảng yếu, làm mất niềm tin của xã hội.
        Chúng tôi suy nghĩ muốn làm được nhiệm vụ giáo dục đào tạo trước hết đòi hỏi phải giáo dục đạo đức cho sinh viên – đạo đức cộng sản của Đảng viên chắc chắn là mẫu mực cần vươn đến cho mọi đối tượng sinh viên. Mục tiêu cao cả của trường cũng là mong muốn của lãnh đạo ngành giáo dục, của phụ huynh và sinh viên làm thế nào để đào tạo ra trí thức trẻ vừa hồng vừa chuyên. Như vậy, Đảng bộ quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong sinh viên , trước hết Đảng chẳng những được tăng cường lực lượng trí thức trẻ, khỏe, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt nhanh chónh khoa học, kỹ thuật, giải quyết những vấn đề nóng bỏng của thời đại.
        Mặt khác, số lượng Đảng viên cũng được tăng lên, nói lên sự lớn mạnh phát triển không ngừng của Đảng ta.
        Đảng bộ Trường Đại học Dân lập Hải Phòng quan tâm đến công tác phát triển Dảng trong sinh viên bới nó đi đúng nguyện vọng thiết tha nhất của sinh viên.. Sau khi sinh viên được học Đường lối Cách mạng, lịch sử Đảng CSVN Quang Vinh và Đảng đã làm nên những chiến công hiển hách nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam. Sinh viên nào cũng tâm niệm, ước mơ và hoài bão phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng CSVN.
Đứng ở góc độ phụ huynh sinh viên thì phụ huynh rất vui mừng và rất đồng tình khuyến khích con mình phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng CSVN, Họ tự hào là con mình đi đúng lý tưởng mà họ đã phấn đấu. Mặt khác, họ đều chịu ơn sâu nghĩa nặng với chế độ này và Đảng CSVN.
        Đứng ở góc độ người sử dụng lao động thì tin tưởng hơn khi nhận KS, CN vừa tốt ngiệp đã phấn đấu được kết nạp Đảng trong trường.
        Đứng ở góc độ đào tạo của nhà trường, việc Đảng bộ quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong sinh viên tạo ra môi trường học tập, rèn luyện thân thể, đạo đức, tạo ra môi trường và điều kiện để thực hiện phong trào uống nước nhớ nguồn, phong trào thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh, phong trao học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và chính từ các phong trào này đã tạo điều kiện xuất hiện những điển hình tiên tiến, để chọn lọc những sinh viên ưu tú trở thành Đảng viên.
        Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy khối, công tác phát triển Đảng trong sinh viên của nhà trường đi đúng hướng, chất lượng đào tạo toàn diện của nhà trường được nâng cao và trở thành 1 trong 20 trường Đại học cả nước đạt chuẩn chất lượng Quốc gia và 1trong 25 trường Đại học sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao chiếm tỷ lệ cao 93,46%. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được bình chọn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đạt cúp vàng Topten ngành hàng thương hiệu Việt uy tín – chất lượng năm 2007. 
        Cuối cùng, để kết luận bài viết của mình cho phép tôi trích dẫn  một trong 5 nguyên nhân thành công của Đại học Dân lập Hải Phòng của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm khi về tham trường: 
        “Tôi đã nghe từ lâu về nhà trường, nhưng hôm nay về trường tôi vẫn thấy xúc động và khâm phục các đồng chí….. Làm việc với các đồng chí ở đây, tôi phải khẳng định rằng, đây là một mô hình tốt, cần phải tuyên truyền” và một trong 5 nguyên nhân của sự thành công đó là: “Các đồng chí lãnh đạo nhà trường đã đi đúng đường lối giáo dục đào tạo của Đảng, lấy chất lượng chính trị, chất lượng chuyên môn là chính. Đã thấm nhuần chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng đồng thời có chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí đối với sinh viên nghèo, sinh viên những gia đình có công với Cách mạng. Đặc biệt các đồng chí đã có quan điểm rất đúng trong việc xây dựng phát triển Đảng trong giáo viên, sinh viên. Xây dựng Chi bộ Đảng nhà trường thành một chi bộ Đảng vững mạnh, lấy lãnh đạo của Đảng làm then chốt trong lãnh đạo nhà trường”


GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị – Hiệu trưởng
Bí thư Đảng Bộ trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Văn phòng Hiệu trưởng

Truy cập: 4854 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.