Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ ba, 11/08/2020 - 04:31:47

ĐH DLHP tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết TW 4

Nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tới toàn thể đảng viên, GV-CB-NV-SV, chiều ngày 10/01/2017, trường ĐH Dân lập Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII”.
DH Dan lap Hai Phong to chuc hoc tap NQ TW 4
Toàn cảnh Hội nghị
DH Dan lap Hai Phong to chuc hoc tap NQ TW 4
Đ/c Nguyễn Đình Khanh - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân phổ biến nội dung Nghị quyết TW 4
Đễn dự và trao đổi với tập thể Nhà trường có đồng chí Nguyễn Đình Khanh - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Khanh phổ biến những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ các tập thể, các cơ quan Nhà nước và tư nhân, trong cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân cũng trao đổi thẳng thắn những nguyên nhân, biểu hiện suy thoái, tự diễn biến chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, mục tiêu quan điểm của Đảng cũng như các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và cách thức thực hiện để đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị.
Sau gần 2 giờ làm việc, tập thể đảng viên, GV-CB-NV-SV Nhà trường đã nắm được các nghị quyết, kết luận của Nghị quyết Trung ương 4, và quyết tâm phấn đấu trong giảng dạy, học tập, nghiêm túc thực hiện tinh thần của Nghị quyết trong cuộc sống.
Nguyễn Thị Thơm
Truy cập: 4352 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.