Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thứ năm, 13/08/2020 - 04:15:55

Kế hoạch Tháng Thanh niên và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 226-KH/TĐTN-BTG ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016); Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016 của BCH Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016, với các nội dung sau:I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị; khơi dậy trong mỗi đoàn viên, thanh niên lòng tự hào về truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ,hành động vì cộng đồng, xã hội. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội.
- Tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.
- Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở, tạo được sự quan tâm của xã hội và thanh niên; gắn với các đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố, đất nước; thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động diễn ra trong Tháng Thanh niên năm 2016 thông qua hệ thống băng-zôn, poster, phát thanh, trên website và mạng xã hội (trong tháng 3/2016).
- Tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên sinh viên xem phim tư liệu “Bản anh hùng ca tuổi trẻ Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (dự kiến: tuần 1 tháng 3/2016).
- Tổ chức gặp mặt, nói chuyện chuyên đề giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các thế hệ cán bộ Đoàn với cán bộ Đoàn (dự kiến: tuần 3 tháng 3/2016).

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Tổ chức Giải bóng đá truyền thống nam sinh viên HPU năm 2016 (trong tháng 3, 4/2016 - có kế hoạch riêng).
- Tổ chức hoạt động mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với chương trình “Ngày hội Sinh viên khỏe” (chuyên đề điểm theo chỉ đạo của Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố) và Giải Aerobic 2016 (dự kiến tuần 4 tháng 3/2016 - có kế hoạch riêng).

3. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên sinh viên
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu Giảng đường và Khách sạn sinh viên; tổ chức vệ sinh cầu vượt Dân Lập định kỳ (Giao cho đội sinh viên tình nguyện của các Liên chi phụ trách, triển khai đến hết học kì 2).
- Chỉ đạo và phối hợp với Liên chi đoàn Khoa Môi trường tổ chức chương trình “Giờ Trái đất 2016” (Tuần 3 tháng 3/2016).
- Phối hợp với Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Công tác sinh viên và các Liên chi tổ chức “Hội nghị học tốt, thi nghiêm túc” cho đoàn viên, sinh viên khóa 19.
- Hoàn thành hỗ trợ 01 chỉ tiêu đợt 1 năm 2016 của “Đề án 500” tại huyện Vĩnh Bảo (Tuần 1 tháng 3/2016).

4. Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng Đảng 
- Tổ chức kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường.
- Tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ Đoàn - Hội năm 2016 (tuần 1 tháng 3/2016).
- Tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

5. Tham gia các chương trình, hoạt động của Tháng Thanh niên kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Thành đoàn Hải Phòng phát động và tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên
- Đồng chí Bí thư Đoàn trường: Trưởng ban.
- Các đồng chí Phó Bí thư Đoàn trường: Phó ban.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Ủy viên BCH Hội Sinh viên, Bí thư các Liên chi và Chi đoàn trực thuộc: Ủy viên.

2. Tiến độ thực hiện
- Từ 20/02 đến 27/02/2016: Xây dựng kế hoạch và xin ý kiến Đảng ủy - Ban Giám hiệu.
- Từ 28/02 đến 31/3/2016: Triển khai các hoạt động cụ thể theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2016 chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch để đạt kết quả cao nhất
Đoàn Thanh niên

Truy cập: 7213 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.