Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thứ năm, 13/08/2020 - 03:16:08

Thông báo thay đổi thời gian thi đấu giải Kéo co, nhảy bao bố năm 2015

Kính gửi: - Các Công đoàn bộ phận - Tổ công đoàn trực thuộc
Ảnh: minh họa
Do lịch công tác của Nhà trường có thay đổi nên BCH công đoàn trường thông báo đến các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc một số thay đổi về thời gian Khai mạc và thi đấu giải Kéo co, nhảy bao bố dành cho CBGVNV nhà trường năm 2015 như sau:
-  Thời gian khai mạc và thi đấu: 14h00 ngày 14/11/2015 ( Thứ 7)
-  Địa điểm: Nhà tập đa chức năng, khu Khách sạn sinh viên
BCH công đoàn thông báo tới các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn để có kế hoạch và chủ động thực hiện thông báo trên.
BCH CÔNG ĐOÀN
Truy cập: 2398 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.