Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ hai, 10/08/2020 - 17:31:10

Đảng bộ trường Đại học Dân lập Hải Phòng nâng cao nhận thức về Đảng trong CB-GV-SV

Tạo môi trường phát triển, bồi dưỡng kèm cặp, giới thiệu và kết nạp cho Đảng những quần chúng ưu tú là việc làm thường xuyên của Đảng bộ trường Đại học Dân lập Hải Phòng trong nhiều năm qua. Năm học này, Đảng bộ nhà trường cũng vừa tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho các giảng viên và sinh viên chiều 22/10/2015.
Các quần chúng ưu tú tham gia lớp học
Tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức Đảng năm nay có 64 quần chúng ưu tú là giảng viên, sinh viên các ngành được các Chi bộ và Đoàn thanh niên xét chọn và giới thiệu tham gia học tập.
Học viên sẽ được các giảng viên thuộc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Lê Chân truyền đạt 5 bài học lớn về Đảng và các nhiệm vụ của Đảng viên gồm:  
-  Bài 1:  Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;
-  Bài 2:  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011);
-  Bài 3:  Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
-  Bài 4:  Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
-  Bài 5:  Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Trần Thị Hương Lan - GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Lê Chân truyền đạt “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” cho các học viên
Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng sẽ còn tiếp diễn vào chiều 24, ngày 25 và ngày 29/10/2015. Sau 5 ngày học tập, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và làm bài kiểm tra nhận thức. Hy vọng từ lớp học này sẽ có nhiều đảng viên ưu tú, tràn đầy nhiệt huyết bổ sung cho Đảng bộ trường Đại học Dân lập Hải Phòng.  
Nguyễn Thị Thơm
Truy cập: 655 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.