Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thứ bảy, 15/08/2020 - 09:06:43

Đoàn Thanh niên với việc giáo dục lý tưởng của Đảng cho đoàn viên

Tham luận của Đoàn Thanh niên tại Đại hội Đảng bộ Đại học Dân lập Hải Phòng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đ/c Nguyễn Tiến Độ - Bí thư Đoàn Thanh niên trường tham luận tại Đại hội

 

Kính thưa các quý vị Đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Đối với mỗi đoàn viên, việc xác định cho mình bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, một lí tưởng và lối sống cao đẹp là vấn đề hết sức quan trọng. Đó là nền móng xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người mới - con người XHCN, là kim chỉ nam cho mọi hành động của thế hệ thanh niên chúng ta. Bác Hồ từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên”. Là đoàn viên - những thanh niên được trang bị hành trang tri thức thì việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng càng phải được đặt lên hàng đầu.
Hôm nay, trong không khí trang trọng của Đại hội Đảng bộ Trường ĐHDL Hải Phòng, tôi rất vinh dự đại diện cho tuổi trẻ Nhà trường trình bày tham luận với nội dung: “Đoàn Thanh niên với việc giáo dục lý tưởng của Đảng cho đoàn viên”.
1. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác giáo dục lý tưởng của Đảng cho đoàn viên
1.1. Thuận lợi
Trước hết cần khẳng định đoàn viên thanh niên hiện nay nói chung và đoàn viên Trường ĐHDL Hải Phòng nói riêng có rất nhiều thuận lợi trong công tác rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng, xây dựng hoài bão, lí tưởng cách mạng.
Tuổi trẻ Việt Nam luôn mang trong mình những truyền thống cách mạng vẻ vang được kế thừa từ thế hệ cha anh đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc, là truyền thống hiếu học, truyền thống yêu thương, đoàn kết lẫn nhau,…
Dưới ánh sáng soi đường của Đảng CSVN, dưới sự tổ chức và lãnh đạo trực tiếp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên Trường ĐHDL Hải Phòng luôn có môi trường thuận lợi để học tập, rèn luyện, xây đắp những ước mơ, hoài bão và lí tưởng sống cao đẹp. Đoàn viên Nhà trường nhìn chung đều có động cơ học tập, rèn luyện trong sáng, lành mạnh, trong đó có rất nhiều đoàn viên mong muốn phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng CSVN.
Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng của Đảng cho đoàn viên luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo Đảng bộ Nhà trường, các Chi bộ, Ban Chủ nhiệm các Khoa và Đoàn Thanh niên Nhà trường.
1.2. Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội để khẳng định mình, đoàn viên sinh viên Trường ĐHDL Hải Phòng cũng đang đứng trước những vấn đề đáng quan tâm. Một bộ phận đoàn viên còn ít quan tâm hoặc ngại tham gia vào các hoạt động sinh hoạt chính trị và các hoạt động xã hội, có nhận thức chính trị non kém, chưa xác định được lí tưởng sống đúng đắn, coi nhẹ những giá trị truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc, bị ảnh hưởng của lối sống ngoại lai và những tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Vẫn còn bộ phận đoàn viên chưa có động cơ học tập và định hướng nghề nghiệp đúng đắn, thiếu các kỹ năng và phẩm chất cần thiết của lao động trẻ trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập…
2. Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục lý tưởng của Đảng cho đoàn viên Trường ĐHDL Hải Phòng trong nhiệm kì 2010 - 2015
Chỉ thị số 34 CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và phát triển đảng viên trong các trường học” đã góp phần tích cực trong công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ở các trường Đại học và Cao đẳng. Quán triệt nội dung của chỉ thị trên, đồng thời xây dựng và phát triển tổ chức Đảng tại cơ sở, Đảng bộ Trường ĐHDL Hải Phòng coi công tác giáo dục lý tưởng của Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, nhất là giáo dục lý tưởng của Đảng trong đoàn viên. Đảng ủy giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên Nhà trường tổ chức các hoạt động để tạo môi trường cho đoàn viên sinh viên tham gia hoạt động và thông qua đó để rèn luyện như các cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, các hoạt động tính nguyện vì cộng đồng,… Định kỳ hàng năm, Đoàn trường tập hợp và giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cùng với các Chi bộ và Liên Chi đoàn phát hiện và giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Đảng ủy Nhà trường xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng CSVN. Đảng ủy Nhà trường đã ban hành “Tiêu chuẩn kết nạp Đảng trong sinh viên” rất cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường để làm căn cứ xét kết nạp Đảng cho những sinh viên ưu tú, đủ điều kiện.
Kết quả: Trong nhiệm kỳ Đại hội 2010 - 2015 của Đảng bộ Nhà trường, Đoàn trường đã giới thiệu gần 600 đoàn viên ưu tú tham gia lớp học “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”. Đảng bộ Nhà trường đã kết nạp 144 đảng viên là đoàn viên. Đó đều là những cán bộ, giảng viên trẻ và những sinh viên ưu tú của Nhà trường.
Có được những kết quả đó là do Đảng ủy, các Chi bộ và đặc biệt là vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực tuyên truyền về công tác giáo dục lý tưởng của Đảng cho đoàn viên; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành thông qua các hoạt động phong trào. Mặt khác, ngày càng nhiều đoàn viên, sinh viên đã ý thức rõ: phấn đấu trở thành đảng viên là để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân nhưng đồng thời cũng là gắn liền với lợi ích chính trị của bản thân, được ưu tiên khi tìm kiếm việc làm hoặc thi tuyển vào các cơ quan Nhà nước…
3. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng của Đảng cho đoàn viên
Kính thưa Đại hội!
Trên cơ sở những vấn đề vừa trình bày, để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng của Đảng trong đoàn viên, tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:
1. Đoàn trường cần tiếp tục tổ chức sâu rộng, đa dạng và thiết thực hơn các hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; kết hợp với việc tổ chức nhiều hơn, phong phú hơn các sân chơi văn hóa văn nghệ, TDTT trong sáng, lành mạnh; các hoạt động, các sân chơi gắn liền với học tập và nghiên cứu khoa học để thu hút đông đảo đoàn viên sinh viên tham gia, góp phần tạo cơ hội cho đoàn viên được rèn luyện và phát triển toàn diện. Cần chỉ đạo các Liên chi đoàn, Chi đoàn và sinh viên toàn trường tích cực hưởng ứng phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội SVVN phát động.
2. Các Liên chi đoàn và Chi đoàn cần chủ động và sâu sát hơn nữa trong việc phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, sinh viên ưu tú, giới thiệu cho các Chi bộ, Đoàn trường và Đảng ủy để phát triển Đảng, đặc biệt là các sinh viên tích cực trong công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào, các sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp trong các năm học.
3. Các Chi bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển Đảng trong đoàn viên sinh viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ. Cần làm tốt công tác tư tưởng cũng như phát hiện những sinh viên có thành tích học tập tốt để tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục lí tưởng cách mạng, tạo động lực cho đoàn viên, sinh viên phấn đấu trở thành đảng viên.
4. Bản thân mỗi đoàn viên sinh viên phải luôn có ý thức phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để có thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chỉ khi tự ý thức, tự đề ra mục tiêu phấn đấu cho chính mình chúng ta mới có thể chủ động phấn đấu, tránh xu hướng thụ động, chỉ làm những công việc được giao, làm những việc thầy cô chỉ dẫn. Đoàn viên sinh viên phải luôn trau dồi ý thức học tập, học đi dôi với hành và tiếp cận, làm chủ tri thức, công nghệ mới. Bên cạnh đó cần có ý thức rõ ràng về việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc.
5. Đảng ủy Nhà trường nên ấn định hàng năm tổ chức các đợt kết nạp Đảng vào các dịp lễ, những ngày kỷ niệm quan trọng như Ngày thành lập Đảng 3/2;Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9,… Căn cứ vào đó, Đoàn trường, các Chi bộ và các Liên chi đoàn sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch, giới thiệu cũng như hoàn thiện hồ sơ của đoàn viên sinh viên. Thông qua đó giáo dục về truyền thống, đạo đức cách mạng đồng thời giúp cho các đảng viên trẻ và đoàn viên thấy được ý nghĩa của ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Kính thưa Đại hội!
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Tuổi trẻ hôm nay trân trọng, giữ gìn, kế tục và phát huy truyền thống cách mạng quý báu của Đảng và nhân dân. Hành trang truyền thống của tuổi trẻ hôm nay gắn liền với ngọn lửa lí tưởng cách mạng, xác định cho mình một lí tưởng đúng chính là thắp lửa cho nhận thức và hành động đúng. Lí tưởng ấy phải được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể trong cuộc sống, học tập và công việc hàng ngày. Tuổi trẻ phải hành động không ngừng, phải trau dồi lí tưởng và truyền bầu nhiệt huyết cho nhau để cùng hun đúc lên tinh thân dân tộc, ý chí tự lực tự cường. Và trên hết, mỗi đoàn viên sinh viên hãy cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để được đứng trong hàng ngũ của Đảng - kế tục sự nghiệp cách mạng của cha ông ta.
Xin trân trọng cảm ơn!
Đoàn Thanh niên
Truy cập: 25133 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.