Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thứ bảy, 04/07/2020 - 03:39:14

Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CB-GV-NV năm 2014

Ban Chấp hành Công đoàn trường thông báo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho CB-GV-NV năm 2014 như sau:

  Ban Website

 

Truy cập: 8899 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.