Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ năm, 06/08/2020 - 13:56:59

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI

Ngày 5/03/2014, Đảng uỷ trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho toàn Đảng bộ. Tới dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết có đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hải Phòng, GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Thông qua quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hải Phòng đã nhấn mạnh và làm rõ những nội dung của Nghị quyết số 32- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết, toàn thể đảng viên đã học tập với tinh thần nghiêm túc, tập trung.
Kết thúc phần truyền đạt của đồng chí Phạm Văn Vương, GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho các chi bộ tiếp tục quán triệt, thảo luận, liên hệ với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của đơn vị, đưa ra những giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả Nghị quyết.
                                                                       Văn phòng Đảng ủy
Truy cập: 1425 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.