Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ tư, 08/07/2020 - 02:02:23

Đảng bộ Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng "Thông tin để tham khảo"

Chú trọng công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Chú trọng công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là trọng tâm lãnh đạo của đảng bộ trong năm học 2008-2009

Trần Bá Kim

Truy cập: 669 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.