Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ bảy, 15/08/2020 - 09:04:58

Quần chúng ưu tú tham gia học tập nâng cao nhận thức về Đảng

Ngày 21/12/2008, Đảng ủy Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng long trọng khai mạc lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, Ban Tuyên giáo thành ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ nhà trường đến dự. GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Hiệu trưởng, Bí thư đảng ủy phát biểu khai mạc lớp học.

 Lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần này có 250 quần chúng ưu tú là giảng viên, sinh viên, cán bộ. công nhân viên cơ hữu được các chi bộ và đoàn thanh niên xét chọn và giới thiệu tham gia học tập. Học viên được học 5 bài trong tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: bài Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; bài Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; bài Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; bài Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bài Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam.

   Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng trực tiếp truyền đạt các bài học bằng giáo án điện tử, và đối thoại trực tiếp giữa giảng viên với học viên, mở rộng nội dung, liên hệ thực tiễn và đưa ra nhiều dẫn chứng minh họa, hấp dẫn thu hút người nghe. Sau 5 ngày học tập, học viên đã viết bài thu hoạch, kiểm tra nhận thức bằng phương pháp đề mở, tự luận có chủ đề.

   250 quần chúng ưu tú tham gia lớp học nhận thức về Đảng là lực lượng mới được bổ sung vào nguồn phát triển đảng viên của Đảng bộ năm 2009 và những năm tiếp theo, thiết thực lập thành tích chào mừng 79 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2009), 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890- 19/5/2009).

Trần Bá Kim

Truy cập: 1532 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.