Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thứ năm, 02/07/2020 - 21:49:04

Hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng và phát triển trường Đại học Dân Lập Hải phòng”

Ngày 28/7/2009, Công đoàn Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng tổ chức hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng và phát triển trường Đại học Dân Lập Hải phòng”. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2009. GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, ThS Hoàng Duy Đỉnh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố đến dự và chỉ đạo hội thảo.

 

KS Trần Trọng Bính, Chủ tịch công đoàn, các đ/c trong Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên, lãnh đạo các phòng, ban, bộ môn, trung tâm, tổ trưởng công đoàn của trường, đại diện các ban của Liên đoàn lao động thành phố tham gia Hội thảo.

 


Báo cáo đề dẫn của Chủ tịch công đoàn trường nêu bật quá trình thành lập, hoạt động, phát triển và những đóng góp to lớn của Công đoàn trong việc xây dựng và phát triển nhà trường. Khẳng định công lao tổ chức thành lập trường và các đoàn thể của GSTSNGƯT Trần Hữu Nghị. Ghi nhận công lao thành tích của Chủ tịch công đoàn trường qua các thời kỳ.

 


Báo cáo đề dẫn đã gợi mở một số vấn đề cần được nghiên cứu, tổng kết, giải đáp cả trên hai phương diện lý luận và thực tiễn về vai trò của tổ chức công đoàn trong trường đại học ngoài công lập nói chung, trong trường Đại học Dân Lập Hải Phòng nói riêng.

 Chủ đề hội thảo đã được nhiều ý kiến tham luận phân tích, minh chứng và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trường trong việc tuyên truyền, giáo dục, tập hợp vận động cán bộ, giảng viên, công nhân viên khắc phục khó khăn, vận dụng sáng tạo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực hiện có hiệu quả qui chế dân chủ cơ sở, chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, đoàn kết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, chống tư tưởng thương mại hóa giáo dục, chống chủ nghĩa cá nhân.

Nhiều ý kiến tham luận phân tích kiến giải khái niệm, quan niệm về “Ông chủ”- người sử dụng lao động với người lao động trong trường đại học Dân lập, trong cơ chế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; nâng cao nhận thức về mối quan hệ gữa quyền lợi với nghĩa vụ, quyền hạn với trách nhiệm của đoàn viên; nhận thức sâu sắc hơn về vai trò tổ chức công đoàn trong nền kinh tế nhiều thành phần, công đoàn không phải “chỉ đòi, chỉ đấu”,  không chỉ bảo vệ người lao động mà còn bảo vệ cả người sử dụng lao động- “Ông chủ tập thể” trên cơ sở luật pháp của Nhà nước; sự cần thiết  của việc vận dụng thực hiện Điều lệ công đoàn phù hợp với mô hình, tính chất loại hình tổ chức của trường; phân tích ý nghĩa những bài học kinh nghiệm xương máu để giành thắng lợi của tập thể người lao động, một số thành viên Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng trong đấu tranh giải quyết mâu thuẫn về quan điểm, chủ trương, mục đích hoạt động của trường và những việc làm sai trái của một số thành viên Hội đồng quản trị khóa I  (thời gian 2001-2006). Đặc biệt ý kiến tham luận về vai trò công tác nữ công, một trong những hoạt động quan trọng của công đoàn nhà trường, đã nêu bật vai trò của nữ công đoàn viên (chiếm tỷ lệ 52 % tổng số cán bộ, giảng viên công nhân viên toàn trường), với nhiều tấm gương đảm việc nhà, giỏi việc trường, xinh đẹp, giỏi giang, đoan trang, hạnh phúc, dũng cảm đấu tranh, dám đánh đổi cả sự tồn tại của mình là công ăn việc làm, là đồng cơm manh áo để  bảo vệ chân lý, xây dựng và bảo vệ nhà trường.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố phát biểu tóm tắt quá trình ra đờì và 80 năm hoạt động, phát triển của tổ chức Công đoàn Hải Phòng. Khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều có chung một mục đích là xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tổ chức công đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường; phát huy dân chủ; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng giám sát; chăm lo đời sống moi mặt của người lao động; tập hợp, đoàn kết, giáo dục quần chúng lao động, phát triển tổ chức, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 


 Với tư cách là người đứng đầu nhà trường GS.TS Trần Hữu Nghị phát biểu đánh giá cao và ghi nhận công lao to lớn có ý nghĩa quyết định thành công việc thực hiện sứ mạng cao cả của trường suốt 12 năm qua của công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường. GS Hiệu trưởng khẳng định mục đích hoạt động của trường là không vì lợi nhuận, ưu tiên đào tạo con em người lao động, nhà nghèo, con em gia đình chính sách, Trường ĐHDL là một tập thể văn hóa, tôn trọng, phát huy quyền phát triển toàn diện của mọi người. Đòi hỏi công đoàn, các tổ chức đoàn thể của trường, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò của công đoàn, tổ chức thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong điều kiện và hoàn cảnh mới.


Trần Bá Kim 

Truy cập: 1724 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.