Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 24/06/2010 - 3/08/2010 Thứ tư, 08/07/2020 - 02:32:26

Thông báo kết quả tuyển chọn sinh viên tình nguyện

Thực hiện chương trình công công tác Đoàn, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2009 – 2010, căn cứ kế hoạch về việc tổ chức chiến dịch mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2010 của BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường, ngày 24/6/2010 Ban chỉ huy chiến dịch đã tiến hành tuyển chọn và phân công nhiệm vụ cho các đội hình tình nguyện

 

Kết quả tuyển chọn và phân công cho các sinh viên tham gia chiến dịch như sau:

-     �Số lượng trúng tuyển: 155 sinh viên
-     �Số lượng đội hình: 10 đội 
-     �Bảng phân công nhiệm vụ chiến dịch và đội trưởng, đội phó các đội 
Căn cứ danh sách và bảng phân công nhiệm vụ trên, các bạn sinh viên trực tiếp liên hệ với các đội trưởng của mình và nắm bắt các thông tin, kế hoạch cụ thể của chiến dịch.
Phạm Văn Hưng
Nguyễn Thanh Tùng
Truy cập: 3222 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.