Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 15/04/2013 - 10/07/2013 Thứ bảy, 15/08/2020 - 08:17:07

Thông báo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 năm 2013

 

Căn cứ kế hoạch số 22/KH-LN của Thành đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về Cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 9” năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; qua đó giúp các em tự trau dồi kiến thức, đam mê nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, có ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố và đất nước.

- Tôn vinh các tập thể, cá nhân có giải pháp, công trình mang tính sáng tạo hữu ích, có khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống, sản xuất đem lại hiệu quả cao. Xét chọn những giải pháp, công trình xuất sắc tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 năm 2013 (sau đây viết tắt là Cuộc thi).  

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

Là thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn thành phố từ 06 tuổi đến 19 tuổi (có ngày sinh từ 15/7/1994 đến 15/07/2007).

2. Đề tài và lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

- Đồ dùng dành cho học tập;

- Phần mềm tin học;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

- Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

3. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi

- Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng thực tế;

- Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi;

- Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng phế liệu trong sinh hoạt gia đình, sản xuất, học tập, trường lớp để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu trên;

- Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng;

- Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều người tham gia, chỉ được ghi trong phiếu 05 tác giả đầu tiên có tỉ lệ % đóng góp nhiều nhất);

- Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học);

- Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

4. Hồ sơ tham dự cuộc thi

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu - nhận tại VP Đoàn trường);

- Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn;

- Bản thuyết minh;

- Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4 cm x 6 cm), ghi rõ họ, tên ở mặt sau.

- Bản sao Giấy khai sinh của người dự thi.

5. Thời gian thực hiện

- Thời gian nhận các sản phẩm dự thi đến hết ngày 11/6/2013.

- Thẩm định các sản phẩm và gửi dự thi Trung ương: từ 12/6/2013 - 10/7/2013.

6. Địa điểm nhận sản phẩm, mô hình dự thi

- Văn phòng Đoàn trường ĐHDL Hải Phòng.

- Ban Thiếu nhi Trường học Thành đoàn Hải Phòng.

(Số 22 Trần Hưng Đạo - Hồng Bàng - Hải Phòng, điện thoại: 0313.745.923).

Trên đây là nội dung kế hoạch Cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 9” năm 2013. Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo và phát động toàn thể các tổ chức, cá nhân, đoàn viên sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi một cách sâu rộng, chất lượng và hiệu quả.

 

Đoàn Thanh niên

Truy cập: 1071 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.