Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thời gian: từ 15/05/2013 - 22/05/2013 Thứ sáu, 10/07/2020 - 03:09:03

Hội diễn văn nghệ cán bộ, giảng viên sinh viên chào mừng năm Du lịch Quốc gia Hải Phòng 2013

 

Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Đồng Bằng Sông Hồng Hải Phòng 2013 và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5. Được sự đồng ý của ban lãnh đạo nhà trường, công đoàn trường đã tổ chức và tham gia hưởng ứng các nội dung sau:

1. Hội diễn văn nghệ khối các trường Đại học và Cao đẳng trong  toàn Thành phố.

Thời gian: 19h30, ngày 17/5/2013 (Thứ 6).

Địa điểm:  Hội trường Tầng 2 - Đại học Y Hải Phòng.

2. Hội diễn Công - Nông - Binh năm 2013.

Thời gian: 19h30, ngày 22/5/2013 (Thứ 4).

Địa điểm:  Quảng Trường Nhà hát lớn Thành phố.

Kính mời toàn thể các CB-GV-NV nhà trường đến tham dự, cổ vũ và động viên cho đội văn nghệ.

 

BCH Công đoàn

Truy cập: 1595 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.