Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 19/06/2013 - 20/06/2013 Thứ tư, 08/07/2020 - 01:27:58

Thông báo tuyển chọn sinh viên tình nguyện hè 2013

 

Căn cứ kế của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng về việc tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè 2013; Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm 2013.

 

BCH Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo về thời gian địa điểm phỏng vấn sinh viên tình nguyện hè 2013 như sau:

 

1. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h ngày 20/6/2013.

 

2. Địa điểm: Hội trường F301 - Khu giảng đường trường ĐHDL Hải Phòng

 

Các bạn sinh viên chưa đăng ký có thể tiếp tục đăng ký và tham gia phỏng vấn trực tiếp vào ngày 20/6/2013.

 

Đoàn Thanh niên

Truy cập: 882 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.