Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thời gian: từ 18/10/2012 - 22/10/2012 Thứ tư, 08/07/2020 - 01:55:22

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2012

 

Đảng ủy Trường Đại học Dân lập Hải Phòng kết hợp cùng Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, Đoàn thanh niên Trường tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng năm 2012.

Ban Tổ chức lớp học thông báo thời gian tập trung và khai giảng lớp học, cụ thể như sau:

1. Ngày 18/10/2012 (thứ 5): tập trung lớp học, phổ biến quán triệt nội quy: từ 18h00 - Hội trường F301

2. Ngày 22/10/2012 (thứ 2): từ 18h00 - khai giảng và thông báo lịch học - Hội trường F301

Đề nghị các chi bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo đến các học viên tham gia lớp học nghiêm túc, đúng quy định.

Danh sách các học viên xem chi tiết tại file đính kèm: 

DS cam tinh Dang 2012.pdf

Lop1.pdf

Lop2.pdf

Đảng ủy ĐHDL HP
Truy cập: 1750 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.