Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thời gian: từ 6/11/2012 - 9/11/2012 Thứ tư, 08/07/2020 - 02:34:06

Thông báo bế giảng, tổng kết lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Khóa IV - 2012

 

 

Ban Tổ chức lớp học “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” Khóa IV/2012 thông báo lịch tập trung bế giảng, tổng kết và trao chứng chỉ cho các học viên, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 17h30, ngày 09/11/2012 (thứ 6)

- Địa điểm: Hội trường F301 - Đại học Dân lập Hải Phòng.

Đề nghị các học viên tham dự đông đủ, đúng giờ.

Văn phòng Đảng ủy ĐHDL HP

 

Truy cập: 1498 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.