Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 8/12/2009 - 12/12/2009 Thứ hai, 03/08/2020 - 18:52:20

Thông báo V/v: Tham gia thi Rung chuông vàng năm thứ 4

Nhận lời mời của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Hội sinh viên trường tổ chức cho sinh viên trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  tham gia chương trình trò chơi Rung chuông vàng năm thứ 4.

 

Ban chấp hành  Hội lựa chọn sinh viên tham gia thi như sau:

+ Số lượng: 105 sinh viên (100 sinh viên chính thức và 05 sinh viên dự bị)

+ Điều kiện:

- Là sinh viên các năm: thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba của trường ĐH Dân Lập HP

- Hiện tại không mắc bất cứ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên.

 - Có kiến thức rộng về các vấn đề: Tự nhiên, Xã hội, Văn hóa…

- Có điểm tổng kết học kỳ gần nhất từ 6,5 trở lên (không kể điểm rèn luyện)

Sinh viên đủ các tiêu chuẩn nói trên điền vào Đơn đăng ký theo lớp (theo mẫu tại văn phòng đoàn) và hoàn thành phiếu thông tin cá nhân (theo mẫu tại VPD) nộp về Văn phòng Đoàn trường trước 17h00, ngày 18/12/2009

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được thông báo trên trang tin của trường http://www.hpu.edu.vn và bảng tin Hội sinh viên

Mọi thông tin, liên hệ: Văn phòng đoàn (SĐT: 031.8602399, Email: hoisinhvien@hpu.edu.vn)

  • Hội sinh viên
Truy cập: 893 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.