Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 1/09/2010 - 19/09/2010 Thứ tư, 12/08/2020 - 20:08:53

Thông báo kế hoạch "Tổ chức cuộc thi Olimpic Tin học Sinh viên HPU 2010"

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2010-2011. Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010), hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập trường (24/9/1997 – 24/9/2010). Triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tháng 9/2010 BCH Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức cuộc thi “Olimpic Tin học Sinh viên 2010” chi tiết như sau:

Nội dung đính kèm:
KehoachOlimpic.pdf

Đoàn Thanh Niên

Truy cập: 932 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.