Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 22/11/2016 - 31/12/2016 Thứ tư, 08/07/2020 - 02:41:47

Thông báo về Cuộc thi“Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” năm 2016

 

Thực hiện chủ đề năm học “Năm sinh viên sáng tạo”; nhằm góp phần triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp; tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start – up Student Idea” lần thứ I năm 2016.

 

 

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường thông báo tới các bạn về Cuộc thi và đề nghị các Liên chi Đoàn, Liên chị Hội thông tin và triển khai rộng rãi tới các bạn đoàn viên, sinh viên của Khoa mình để tích cực hươgnr ứng tham gia.

Chi tiết vể cuộc thi đề nghị nghiên cứu tại: http://startupnation.vn

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.
Truy cập: 1971 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.