Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thời gian: từ 26/08/2016 - 10/09/2016 Thứ năm, 02/07/2020 - 14:04:10

Kế hoạch tổ chức vui Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2016

 
Thực hiện kế hoạch công tác của BCH công đoàn trường ĐH Dân lập Hải Phòng, Ban nữ công thông báo kế hoạch tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu  là con CB-GV-NV nhà trường như sau:
1. Tổ chức phát quà trung thu cho các cháu dưới 15 tuổi là con CBGVNV nhà trường vào ngày 12/9/2016 (Thứ 2)
2.  Tổ chức chương trình “HỌC & LÀM BÁNH TRUNG THU” cho toàn thể các cháu là con CB-GV-NV nhà trường (theo danh sách đăng ký từ các Tổ công đoàn). Hạn đăng ký: 05/9/2016.
-    Thời gian tổ chức Học làm bánh8h00 – 11h00, Thứ 7 ngày 10/9/2016 (tức ngày 10/8 Âm lịch)
-     Địa điểm: Nhà ăn giáo viên (Tầng 1 nhà G)
Kính đề nghị các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc lập danh sách các cháu thiếu nhi nhận quà và các cháu đăng ký học làm bánh và gửi về cô Thúy (Phòng Y tế). Hạn nộp danh sách: 05/9/2016.
 
Ban Nữ công
Truy cập: 5859 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.