Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 29/06/2016 - 31/10/2016 Thứ hai, 06/07/2020 - 06:09:25

Thông báo về Cuộc thi sáng tác các ấn phẩm lưu niệm tuyên truyền về biển, đảo quê hương với chủ đề “Trường Sa xanh”

 

Thực hiện Kế hoạch số 7200 -KH/TWĐTN-BTG ngày 05/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 258-KH/TĐTN- BTG ngày 08/6/2016 của Ban chấp hành Thành đoàn Hải Phòng; Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động tuổi trẻ và nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phát huy tinh thần sáng tạo, thể hiện tình yêu của tuổi trẻ và nhân dân thành phố đối với biển, đảo của Tổ quốc nói chung và cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa nói riêng, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo Cuộc thi sáng tác các ấn phẩm lưu niệm tuyên truyền về biển, đảo quê hương với chủ đề “Trường Sa xanh”, cụ thể như sau:

 

(Ảnh: www.tienphong.vn)

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” và chương trình “Trường Sa xanh” trong thanh thiếu nhi; phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động tuổi trẻ thành phố tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên với nhân dân, cán bộ, chiến sỹ huyện đảo Trường sa.

- Thu hút sự quan tâm tham gia và khả năng sáng tạo nghệ thuật của thanh thiếu niên, nhân dân và một số nghệ sỹ để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, có nội dung sâu sắc, có tính cổ động, tính ứng dụng vào thực tế cao hướng về biển, đảo quê hương.

- Thông qua cuộc thi lựa chọn ra các ấn phẩm cụ thể, tiêu biểu làm sản phẩm tuyên truyền, giới thiệu về biển, đảo Việt Nam tới đông đảo đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân.

 

II. NỘI DUNG

1. Nội dung thể lệ: Chi tiết tại đây.

2. Tiến độ cuộc thi

- Phát động cuộc thi: tuần 2 tháng 6 năm 2016.

- Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ 15/8/2016 đến hết ngày 10/10/2016. 

- Công bố kết quả, trao giải: Dự kiến đầu tháng 12/2016.

3. Nơi nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Đoàn trường (tầng 1 nhà G - Khu Giảng đường).

 

Trên đây là thông báo về Cuộc thi sáng tác các ấn phẩm lưu niệm tuyên truyền về biển đảo quê hương với chủ đề “Trường Sa xanh”, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên chi Đoàn và Chi đoàn thông báo sâu rộng tới toàn thể đoàn viên, sinh viên của đơn vị mình về cuộc thi, khuyến khích đoàn viên sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia. Sản phẩm dự thi nộp về Đoàn trường đúng thời hạn (ngày 10/10/2016). Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Tiến Độ - Bí thư Đoàn, điện thoại: 0906.011783. Email: doanthanhnien.hpu@gmail.com.

Đoàn Thanh niên
Truy cập: 2148 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.