Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 17/05/2016 - 31/08/2016 Thứ bảy, 04/07/2020 - 02:27:47

Thông báo về việc tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú dịp hè 2016

 

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 66 HD/BTC ngày 06/6/2013 của ban Tổ chức Trung ương Đoàn và Hướng dẫn số 15-HD/ĐTN ngày 17/7/2013 và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về việc Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo:

 

1. Tất cả đoàn viên, sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng không tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức trong dịp hè 2016 đều phải tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú) theo đúng quy định.

 

2. Các đồng chí Bí thư/ Phó Bí thư Chi đoàn hoặc trực tiếp các bạn đoàn viên sinh viên download mẫu Giấy giới thiệu (tại đây), điền đầy đủ thông tin và xuống Văn phòng Đoàn trường xin dấu xác nhận, nộp về cho Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tại nơi cưu trú/tạm trú (Lưu ý: Giấy giới thiệu và Phiếu nhận xét phải có chữ ký và dấu xác nhận của Đoàn trường mới có giá trị).

 

3. Thời gian đoàn viên, sinh viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú tính từ ngày 12/6/2016 đến 06/8/2016. Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ bàn giao danh sách đoàn viên, sinh viên cho tổ chức Đoàn ở các địa phương để cùng phối hợp thực hiện.

 

4. Khi quay trở lại trường học tập vào đầu năm học mới, các bạn đoàn viên, sinh viên phải nộp lại Phiếu nhận xét sinh hoạt (download tại đây) có xác nhận của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tại nơi lưu trú cho Ban Chấp hành Đoàn trường. Đoàn trường căn cứ vào đó để tổng hợp, đánh giá và phân loại đoàn viên vào cuối năm. 

 

Đây là hoạt động bắt buộc đối với tất cả đoàn viên, sinh viên trong toàn trường. Đề nghị các bạn đoàn viên sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Mọi chi tiết liên hệ: Thầy Độ - Bí thư Đoàn trường (0906.011783), thầy Hưng - Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên trường (0973.723280).

Đoàn Thanh niên

Truy cập: 8 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.