Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 11/05/2016 - 30/06/2016 Thứ năm, 13/08/2020 - 03:14:06

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận "Sinh viên khỏe năm học 2015 - 2016"

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố và Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 - 2016 của Ban Chấp hành Đoàn trường, ngày 24/3/2016 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường đã tổ chức chương trình “Ngày hội Sinh viên khỏe năm học 2015 - 2016”.

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo tới các bạn sinh viên đã tham gia và đạt thành tích trong chương trình liên hệ với Ban Chấp hành Liên chi đoàn các Khoa để nhận giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Sinh viên khỏe năm học 2015 - 2016”.


Danh sách sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên khỏe năm học 2015 - 2016”

 

Đoàn Thanh niên

Truy cập: 3067 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.