Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 22/04/2016 - 29/04/2016 Thứ hai, 06/07/2020 - 06:29:31

Thông báo về tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các khu vực khác - Tuần 16 - 2016

Phòng y tế xin báo cáo, đánh giá tình hình VSMT, VSATTP, vệ sinh phòng dịch tuần 16/2016 như  sau:

I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Một số phòng kiểm tra vệ sinh tương đối sạch, 1 số phòng còn bẩn, lười đổ rác:  A313; A509; A522

- Hành lang cầu thang xung quanh phòng ở: Sinh viên có quét hành lang, cầu thang, tuy nhiên còn lười đổ rác hay vứt rác ra hành lang.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV: Thực phẩm luôn tươi ngon, vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp vệ sinh đạt yêu cầu. Có một, hai lớp còn để bụi bẩn (ít) sau khi nhắc nhở đã làm vệ sinh ngay.

- Vườn chơi, hành lang, WC trường  MNQT: Đạt yêu cầu 

- Nhà ăn mầm non có lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Thực phẩm đa dạng tươi mới đảm bảo vệ sinh an toàn thức phẩm tốt.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Những phòng học bẩn, không trực nhật nhiều giấy rác trong ngăn bàn và rác dồn góc lớp: A302 (lớp TC môn Nguyên lý thống kê); A303( lớp TC Quản trị kinh doanh); A305 (lớp TC QT chiến lược); A402(lớpQT1801K)- Kiểm tra 9h sáng thứ 6 ngày 22/04

- Các hành lang, cầu thang và các khu vực khác vệ sinh đạt yêu cầu.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau,củ, quả tươi mới được nhập và sử dụng trong ngày. Vệ sinh trong ngoài khu vực nhà ăn sạch sẽ. Hàng ngày nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đạt yêu cầu.  

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Các phòng học khu nhà B,C,D đã được tổng vệ sinh vào chiều thứ 5. Khu nhà A vẫn còn 4 phòng học không trực nhật. Đề nghị cán bộ QLSV thường xuyên đôn đốc nhắc nhở sinh viên trực nhật giữ vệ sinh lớp học.

 

 

 

Nơi nhận:

-          Hiệu trưởng: Để báo cáo

-          Các đơn vị có liên quan: Để thông báo

-          Lưu

 

PHÒNG Y TẾ

 

 

 

 

               

Truy cập: 1781 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.