Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 16/06/2012 - 1/08/2012 Thứ năm, 02/07/2020 - 22:59:26

Phát động cuộc thi phóng sự truyền hình “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương”

Thực hiện Kế hoạch số 402 KH/TWĐTN ngày 14/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công văn số 190?ĐTN của Thành đoàn Hải Phòng, BTV Đoàn trường thông báo về việc phát động cuộc thi phóng sự truyền hình với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới” , nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH , Ý NGHĨA

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Thông qua Cuộc thi nhằm đề cao vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, vì môi trường xanh - sạch - đẹp tại mỗi địa phương.

3. Tiếp tục khẳng định vai trò của Đoàn trong việc phát động phong trào, tổ chức hoạt động cổ vũ tinh thần tình nguyện và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thanh thiếu nhi trong tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương.

II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG

1. Chủ đề cuộc thi là: “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

2. Nội dung các phóng sự dự thi:

- Những tấm gương cá nhân, tập thể, những mô hình, ý tưởng, cách làm hay trong thanh niên đối với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương.

- Vai trò của Thanh niên trong bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương. Thông điệp của phóng sự nêu cao được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi: Là phóng viên, biên tập viên các Đài phát thanh và truyền hình, cộng tác viên các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc.

2. Hình thức phóng sự dự thi:

- Phóng sự dự thi được làm từ năm 2011 đến nay, tác giả gửi phóng sự dự thi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền phóng sự của mình (khuyến khích gửi những phóng sự được quay trong thời gian gần đây).

- Phóng sự dự thi phải phản ánh các hoạt động của tuổi trẻ với bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu.

- Phóng sự dự thi phải phản ánh sự việc, sự kiện, nhân vật có thật xảy ra trong thực tế đất nước (không hư cấu).

- Kèm theo phóng sự dự thi là thông tin cá nhân (họ tên tác giả, địa chỉ liên lạc, tên phóng sự, địa điểm quay, năm quay, sự kiện).

- Thời lượng của một phóng sự dài không quá 15 phút.

- Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 3 phóng sự dự thi. (sẽ không trả lại)

- Tác giả lưu giữ phóng sự để đối chiếu trong trường hợp phóng sự đạt giải.

3. Cách thức gửi phóng sự dự thi:

Tác giả gửi phóng sự dự thi bằng đĩa DVD, kèm theo đề cương kịch bản, lời bình phóng sự. Bên ngoài ghi rõ: Dự thi phóng sự truyền hình: “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

IV. THỜI GIAN DỰ THI

Ban Thường vụ Đoàn trường nhận tác phẩm dự thi trước ngày 01/8/2012 để gửi về Ban tổ chức.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Giải đặc biệt: 1 giải x 7.000.000đ + bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

2. Giải nhất: 1 giải x 5.000.000đ + bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

3. Giải nhì: 3 giải nhì x 3000.000đ + bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

4. Giải ba: 5 giải x 2.000.000 + bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

5. Giải khuyến khích: 15 giải x 1.000.000+ bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

Đoàn TN
Truy cập: 847 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.