Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 29/02/2016 - 30/04/2016 Chủ nhật, 20/09/2020 - 18:36:14

Thông báo họp giao ban cán bộ Đoàn - Hội năm 2016, triển khai Kế hoạch Tháng Thanh niên

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016, để triển khai các hoạt động trong học kỳ 2, đặc biệt là các hoạt động trong Tháng Thanh niên - kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), Ban Thường vụ Đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức họp giao ban cán bộ Đoàn - Hội năm học 2015 - 2016.

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 13h45’, ngày 03/3/2016 (thứ Năm). 

- Địa điểm: Hội trường F301 - Khu Giảng đường

2. Thành phần: Trân trọng kính mời các đồng chí

- Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường;

- Ủy viên Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;

- Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên chi các Khoa;

- Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, Lớp trưởng, Lớp phó các lớp hành chính.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đồng chí thuộc thành phần được mời có mặt đầy đủ, đúng giờ để cuộc họp diễn ra thành công. Liên chi đoàn các Khoa thông báo, lập danh sách các đ/c cán bộ Đoàn - Hội thuộc Liên chi mình (cấp Liên chi và Chi đoàn) tham dự cuộc họp và nộp Văn phòng Đoàn trường trước 9h00’ ngày 03/3/2016 (thứ Năm).

Đoàn Thanh niên
Truy cập: 3320 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.