Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 20/01/2016 - 30/04/2016 Thứ bảy, 15/08/2020 - 06:41:32

Thông báo thành lập câu lạc bộ Hip-hop HPU_Satellite Crew

 

Nhằm tạo môi trường, sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên trường ĐH Dân lập Hải Phòng yêu thích và đam mê môn nhảy Hip-hop, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên trong trường và tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Hội sinh viên Trường ĐHDL Hải Phòng thành lập: “Câu lạc bộ Hip-hop HPU_Satellite Crew’’.

 

1. Phụ trách CLB:

- Nguyễn Quang Vinh - Lớp XD1801D (Chủ nhiệm CLB)

- Lê Anh Trung - Lớp QT1901T ( Phó Chủ nhiệm CLB)

 

2. Phương thức hoạt động: Hướng dẫn và giảng dạy hai bộ môn Popping và Choreography.

 

3. Thời gian hoạt động: Từ 17h30 - 20h00 (từ thứ 2 đến thứ 7, )

 

4. Địa điểm: Sảnh B - Giảng đường Trường ĐHDLHP.

 

5. Đối tượng tham gia: Sinh viên trong và ngoài trường.

 

Các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia Câu lạc bộ xin mời liên hệ đăng ký với bạn Nguyễn Quang Vinh - Lớp XD1801D (ĐT: 0977.902044) hoặc Lê Anh Trung - Lớp QT1901T (ĐT: 01222.277904).

 

 Đoàn Thanh niên

Truy cập: 1835 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.