Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 21/06/2012 - 24/06/2012 Chủ nhật, 20/09/2020 - 18:08:24

Danh sách Sinh viên tình nguyện TSMT 2012

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên xin thông báo danh sách các bạn sinh viên tham gia Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2012. Danh sách tham gia chiến dịch Mùa hè xanh sẽ được thông báo váo ngày tập huấn.

Đề nghị tất cả các bạn có tên trong danh sách đúng 7h00’ Chủ nhật, ngày 24/6/2012 có mặt tại Nhà tập đa năng để tham gia tập huấn và phổ biến nội quy của chiến dịch.

Yêu cầu các bạn đến đúng giờ và không được phép vắng mặt. Những trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị loại khỏi danh sách tham gia chiến dịch. Trường hợp có lý do đặc biệt cần báo lại cho đội trưởng hoặc đội phó.

File đính kèmDanh sách SVTN

Đoàn thanh niên
Truy cập: 962 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.