Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 18/12/2014 - 31/12/2014 Thứ bảy, 15/08/2020 - 05:28:42

Thông báo về việc tổ chức bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2013 - 2014


Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013 - 2018; hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam; Nhằm ghi nhận những thành tích của các bạn sinh viên trong năm học 2013 - 2014, BCH Hội sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo về việc bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường như sau:

1. Tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường

1.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.
-  Tiêu chuẩn ưu tiên:
 Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.
+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học.
+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người... được biểu dương từ cấp trường hoặc cấp xã trở lên.

2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt
- Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 7,5/10 trở lên hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 2.5/4 trở lên (và không bị thi lại môn nào trong năm học).
- Tiêu chuẩn ưu tiên:
 Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường trở lên.
+ Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành, website nhà trường.
+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp trường trở lên.

2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt:

Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).
- Tham gia và đạt giải cấp trường trở lên tại các hoạt động thể thao phong trào.

2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt
- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn)
- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt
- Học tiếng anh theo khung chương trình sau:

Kỳ thứ 3

 

 

Kỳ thứ 4

 

 

Kỳ thứ 5

 

 

Kỳ thứ 6

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

 

Level 4

 

 

Level 5

 

 


Đối với sinh viên ngành Ngoại ngữ, không có môn chuyên ngành nào dưới 6.
- Tiêu chuẩn ưu tiên:
+ Tham gia và đạt giải tại các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.
+ Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc Công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2013 - 2014.


* Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường được tính trong khoảng thời gian của năm học 2013 - 2014 (từ tháng 8/2013-7/2014).


2. Hướng dẫn bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”.

- Các Liên chi đoàn, Chi đoàn sinh viên căn cứ hướng dẫn của Hội sinh viên trường triển khai rộng đến hội viên, sinh viên.
- Các cá nhân sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn hoàn thiện Bản khai thành tích cá nhân (theo mẫu) nộp về cho BCH Liên chi đoàn các Khoa để làm công văn đề nghị công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Hồ sơ gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 30/12/2014.
- Hội sinh viên trường sẽ tiến hành bình xét và biểu dương trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường cho sinh viên đạt danh hiệu vào Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên 09/01/2015.

Mẫu báo cáo thành tích


Hội Sinh viên

Truy cập: 2214 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.