Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 28/11/2014 - 9/01/2015 Chủ nhật, 20/09/2020 - 18:47:33

Tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt"

 

Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” được phát động trong sinh viên toàn quốc từ năm học 2010 - 2011 gồm 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt. Từ đó đến nay, cuộc vận động được đông đảo sinh viên trên toàn quốc hưởng ứng, đến nay cuộc vận động này đã thành phong trào tự giác trong sinh viên.

 

Tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Hà Nội tháng 12/2013, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã quyết định đưa cuộc vận động trở thành phong trào và thay đổi các tiêu chí của sinh viên 5 tốt cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, theo đó tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" gồm: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, hội nhập tốt và tình nguyện tốt.

 

Ngày 10/9/2014, Ban Thứ ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Quyết định số 155QĐ/TWHSV kèm theo Quy định về tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

 

Ngày 21/11/2014, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng ban hành Quyết định số 411QĐ/TĐTN-TNTH kèm theo Quy định về tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố.

 

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường ĐHDLHP thông báo về các tiêu chuẩn trên để các bạn sinh viên trong trường nắm được, căn cứ vào đó để phấn đấu và làm báo cáo kết quả đề nghị công nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" nếu đạt được các tiêu chuẩn trên.

 

Tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương

 

Tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố

 

Đoàn Thanh niên

 

Truy cập: 4025 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.