Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 10/10/2014 - 31/10/2014 Thứ tư, 12/08/2020 - 19:52:36

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

 

Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TTWĐTN-BTG ngày 12/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Kế hoạch số 133-KH/TĐTN-BTG ngày 01/10/2014 của Thành đoàn Hải Phòng về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Ban Chấp hành Đoàn trường triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên sinh viên về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng., giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và đất nước.


II. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian
Cuộc thi được triển khai trong đoàn viên sinh viên toàn trường, từ 10/10 đến hết ngày 29/10/2014.
2. Nơi nhận bài dự thi
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, tầng 1 nhà G, khu Giảng đường Trường ĐHDL Hải Phòng.


III. NỘI DUNG
1.  Đối tượng
Đoàn viên sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại các chi đoàn, Liên chi đoàn thuộc Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
2.    Hình thức
2.1. Bài dự thi viết
- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi rõ ở trang đầu: BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN” và các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ (lớp, khoa, trường), nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ.
2.2. Dự thi Video clip
- Video clip dự thi có thể có hoặc không có lời bình, phụ đề. Trong trường hợp sử dụng thêm hình ảnh, âm nhạc hoặc ca khúc của người khác thì nhóm dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác giả.
- Video clip dự thi có thể được quay từ máy quay phim (chuyên hoặc bán chuyên), máy ảnh kỹ thuật số (Digital Camera), điện thoại di động có hỗ trợ quay phim từ 720p trở lên (từ 3.0 megapixel trở lên) hoặc phần mềm quay phim màn hình máy tính.
- Độ dài của video clip không ngắn dưới 1 phút và không dài quá 5 phút.
- Không chấp nhận video clip cắt ghép từ những video clip đã có sẵn từ trước trên mạng Internet hay từ bất cứ nguồn khác.
- Video clip dự thi không vi phạm hoặc là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.


IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Đoàn trường sẽ trao giải thưởng phong trào cho các Liên chi Đoàn hoàn thành đung hạn, đủ chỉ tiêu số lượng và chất lượng các bài dự thi (theo phân bổ kèm theo ở mục V.):
-    01 giải nhất: 500.000đ
-    01 giải nhì: 300.000đ
-    01 giải ba: 200.000đ


V. PHÂN BỔ CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG BÀI DỰ THI
    Các Liên chi Đoàn phải đảm bảo đủ số lượng và chất lượng bài dự thi theo phân bổ như sau:
1.    Liên chi đoàn Quản trị kinh doanh: 25 bài dự thi, trong đó có 01 bài dự thi chất lượng cao.
2.    Liên chi đoàn Ngoại ngữ: 07 bài dự thi, trong đó có 01 bài dự thi chất lượng cao.
3.    Liên chi đoàn Văn hóa du lịch: 10 bài dự thi, trong đó có 01 bài dự thi chất lượng cao.
4.    Liên chi đoàn Xây dựng: 07 bài dự thi, trong đó có 01 bài dự thi chất lượng cao.
5.    Liên chi đoàn Điện - Điện tử: 07 bài dự thi, trong đó có 01 bài dự thi chất lượng cao.
6.    Liên chi đoàn Công nghệ thông tin: 07 bài dự thi, trong đó có 01 bài dự thi chất lượng cao.
7.    Liên chi đoàn Môi trường: 07 bài dự thi, trong đó có 01 bài dự thi chất lượng cao.
* Lưu ý: Bài dự thi chất lượng cao là bài được đầu tư công phu, có thể kèm hình ảnh, in màu, đóng thành quyển,… BCH Đoàn trường sẽ nộp các bài này về Thành đoàn để dự thi cấp Thành phố.


VI. CÂU HỎI CUỘC THI
Câu 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? ở đâu? Ai làm Đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là gì?
Câu 2: Hãy nêu tên và thời gian diễn ra những chiến dịch tiêu biểu của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược?
Câu 3: Bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội ta được Bác Hồ khái quát như thế nào? Câu nói đó được Bác Hồ nói ở đâu, thời gian nào? Yếu tố quyết định bản chất cách mạng của Quân đội ta là gì?
Câu 4: Ngày hội Quốc phòng toàn dân được Đảng ta quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân?
Câu 5: Hãy trình bày cảm tưởng, kỷ niệm của bản thân, của gia đình, quê hương mình về “Bộ đội Cụ Hồ”, về mối quan hệ đoàn kết quân dân, về chủ quyền, biển đảo quốc gia và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (không quá 1.500 chữ).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đề nghị các Liên chi Đoàn nghiêm túc triển khai, đảm báo đủ số bài dự thi và nộp về Văn phòng  Đoàn trường đúng thời hạn (trước 17h00’ ngày 29/10/2014).
 

Đoàn Thanh niên

Truy cập: 13733 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.