Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 11/06/2010 - 24/06/2010 Thứ tư, 12/08/2020 - 19:53:47

Thông báo:Tập trung và phỏng vấn tuyển chon sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch “Mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2010"

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2009. Căn cứ kế hoạch tổ chức chiến dịch mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2010 của BCH Đoàn trường và BCH Hội sinh viên trường. BCH Hội sinh viên trường tiến hành tuyển chọn các bạn sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch “Mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2010" .

      1) Thời gian tập trung : 7h30 ngày 24/06/2010

     2) Địa điểm: Hội trường phòng F301 khu giảng đường trường ĐHDL Hải Phòng.

   Các bạn sinh viên nộp đơn đăng ký tình nguyện hạn chót vào ngày 20/06/2010 (chi tiết xem tại : hpu.edu.vn/hoisinhvien

Nguyễn Thanh Tùng

Truy cập: 896 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.