Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 18/07/2014 - 31/12/2014 Thứ hai, 06/07/2020 - 05:37:33

Thông báo về việc hoàn tất thủ tục Đoàn đối với sinh viên năm cuối

Hiện nay, các bạn sinh viên khóa 14 hệ Đại học, khóa 8 hệ Cao đẳng và khóa 6 hệ Liên thông đã hoàn thành chương trình học và đng làm tốt nghiệp. vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên năm cuối đến xin xác nhận và làm Phiếu hoàn tất thủ tục rút hồ sơ, Văn phòng Đoàn trường thông báo:


 1. Các bạn sinh viên là Bí thư, Phó Bí thư các lớp gốc đến Văn Phòng Đoàn trường nhận Sổ đoàn viên của lớp mình về nhận xét, sau đó nộp lại Văn phòng Đoàn trường để đóng dấu xác nhận và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn.


 2. Để phù hợp với lịch trả hồ sơ và bằng tốt nghiệp của Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, bắt đầu từ ngày 21/7/2014 Văn phòng Đoàn trường chỉ xác nhận và giải quyết Phiếu hoàn tất thủ tục cho các bạn sinh viên vào các buổi sau:
- Chiều thứ Tư hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ), từ 14h00’ - 17h00’ (Liên hệ thầy Hưng: 0973.723280);
- Sáng thứ Bẩy hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ),  từ 8h00’ - 11h00’ (Liên hệ thầy Độ - 0906.011783).


 3. Để việc giải quyết thủ tục được nhanh chóng, trước khi đến Văn phòng Đoàn trường làm Phiếu hoàn tất thủ tục, đề nghị các bạn sinh viên nên xác minh lại từ phía Chi đoàn hoặc Liên chi đoàn Khoa về Đoàn phí và các khoản đóng góp theo từng năm của mình (do hiện nay một số Chi đoàn không nộp danh sách đoàn viên đã đóng Đoàn phí và các khoản đóng góp về Văn phòng Đoàn trường nên Đoàn trường không nắm được).


 VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG

Truy cập: 2649 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.