Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 11/06/2014 - 31/08/2014 Thứ bảy, 15/08/2020 - 06:44:24

Thông báo về việc tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

 

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 66 HD/BTC ngày 06/6/2013 của ban Tổ chức Trung ương Đoàn và Hướng dẫn số 15-HD/ĐTN ngày 17/7/2013 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về việc Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo:


Đối với tất cả đoàn viên, sinh viên không tham gia sinh hoạt Đoàn tại trường và các hoạt động tình nguyện do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tổ chức trong dịp hè, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ giới thiệu về tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú theo đúng quy định. Các đồng chí Bí thư/ Phó Bí thư Chi đoàn hoặc trực tiếp các bạn đoàn viên sinh viên sẽ nhận Phiếu giới thiệu và mẫu Phiếu nhận xét tại Văn phòng Đoàn trường và chuyển về cho Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tại nơi cưu trú (Lưu ý: Phiếu giới thiệu và Phiếu nhận xé phải có chữ ký và dấu xác nhận của Đoàn trường hoặc Đoàn cơ sở tại nơi lưu trú mới có giá trị).


Trong suốt thời gian nghỉ hè, đoàn viên, sinh viên sẽ sinh hoạt tại nơi cư trú, khi quay trở lại trường học tập vào đầu năm học mới phải nộp lại Phiếu nhận xét sinh hoạt có xác nhận của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tại nơi lưu trú cho Ban Chấp hành Đoàn trường tổng hợp. Đoàn trường căn cứ vào đó để đánh giá và phân loại đoàn viên vào cuối năm. Đối với những trường hợp đoàn viên, sinh viên không tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú, Đoàn trường sẽ không ký xác nhận Phiếu hoàn tất thủ tục vào cuối khóa học.


Đây là hoạt động bắt buộc đối với tất cả đoàn viên, sinh viên trong toàn trường. Đề nghị các bạn nghiêm túc thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ: Thầy Độ - Bí thư Đoàn trường (0906.011783) hoặc thầy Hưng - Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên trường (0973.723280).
 

Download tại đây: Mẫu phiếu giới thiệu và Phiếu nhận xét

Văn phòng Đoàn trường

Truy cập: 4209 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.