Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 6/06/2014 - 31/08/2014 Thứ tư, 08/07/2020 - 18:27:51

Về việc hoàn tất thủ tục Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của sinh viên năm cuối

Hiện nay, các bạn sinh viên khóa 14 hệ Đại học, khóa 8 hệ Cao đẳng và khóa 6 hệ Liên thông đã hoàn thành chương trình học và đng làm tốt nghiệp. vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên năm cuối đến xin xác nhận và làm Phiếu hoàn tất thủ tục rút hồ sơ, Văn phòng Đoàn trường thông báo:

 

1. Các bạn sinh viên là Bí thư, Phó Bí thư các lớp gốc đến Văn Phòng Đoàn trường nhận Sổ đoàn viên của lớp mình về nhận xét, sau đó nộp lại Văn phòng Đoàn trường để đóng dấu xác nhận và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn.

 

2. Văn phòng Đoàn trường chỉ xác nhận và giải quyết Phiếu hoàn tất thủ tục cho các bạn sinh viên vào các buổi chiều thứ Ba, thứ Năm và sáng thứ Bẩy hàng tuần.

Thời gian: Sáng từ 8h00’ - 11h00’, chiều từ 14h00’ - 17h00’.

 

3. Để việc giải quyết thủ tục được nhanh chóng, trước khi đến Văn phòng Đoàn trường làm Phiếu hoàn tất thủ tục, đề nghị các bạn sinh viên nên xác minh lại từ phía Chi đoàn hoặc Liên chi đoàn Khoa về Đoàn phí và các khoản đóng góp theo từng năm của mình (do hiện nay một số Chi đoàn không nộp danh sách đoàn viên đã đóng Đoàn phí và các khoản đóng góp về Văn phòng Đoàn trường nên Đoàn trường không nắm được).

 

4. Mọi vấn đề thắc mặc các bạn có thể liên hệ qua email: doanthanhnien.hpu@gmail.com hoặc số điện thoại 0906.011783 (thầy Độ); 0973.723280 (thầy Hưng).

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG

Truy cập: 785 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.