Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thời gian: từ 19/05/2014 - 31/05/2014 Thứ năm, 02/07/2020 - 12:38:59

Thông báo: Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Thực hiện kế hoạch công tác của BCH công đoàn, ngày 14/5/2014 Ban nữ công đã họp để triển khai kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu  là con GV-CB-NV nhà trường, cụ thể như sau:

1. Nội dung

-  Tổ chức cho các cháu  từ 3 tuổi đến 15 tuổi đi vui chơi tại khu du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng 01 ngày, vào Thứ 5 ngày 29/5/2014, (các cháu dưới 3 tuổi sẽ được nhận quà của nhà trường, giới hạn tuổi tính đến ngày 1/6/2014)

-  Tổ chức phát phần thưởng cho các cháu đạt các danh hiệu học tập năm học 2013 - 2014 vào Thứ 7 ngày 7/6/2014 tại Hội trường F301 - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

2. Kinh phí: 360.000 đ/ người (Bao gồm: Ăn trưa, Ăn nhẹ chiều, Thuê xe và phòng nghỉ)

- Nhà trường hỗ trợ 100% kinh phí cho các cháu là con CB-GV-NV.

- Đối với bố mẹ các cháu đi kèm đóng 100% kinh phí (360.000đ/người) ngay khi đăng ký.

- Các cháu < 3 tuổi sẽ được nhận quà trị giá 100.000đ/cháu. Nếu đăng ký đi chơi sẽ không nhận quà của nhà trường.

- Hỗ trợ chị em trong Ban Nữ công tham gia tổ chức ngày 1/6: 50% kinh phí

3. Triển khai

Các đồng chí tổ trưởng nữ công:

- Lập danh sách các cháu đi chơi và các cháu < 3 tuổi (có mẫu kèm theo) trước ngày 22/5/2014

- Lập danh sách các cháu đạt các danh hiệu học tập nộp trước ngày 31/5/2014 (có mẫu kèm theo)

Nộp về đ/c Hà (Phòng Đào tạo ĐH & SĐH)

Ghi chú:

· Các trường hợp bố(mẹ) là cán bộ, nhân viên của trường đăng ký đi kèm với các cháu, ngày đi sẽ trừ vào phép của năm.

·  Đối với các cháu có bố và mẹ cùng làm trong trường, danh sách tổng hợp sẽ theo tổ nữ công của mẹ.

·  Nhà trường chỉ phục vụ các cháu là con CB-GV-NV của trường và người lớn đi kèm với các cháu

 

Ban Nữ công


Truy cập: 5166 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.