Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 19/04/2014 - 31/05/2014 Thứ sáu, 10/07/2020 - 03:36:10

Thông báo tổ chức Giải bóng đá nam sinh viên năm 2014

- Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); Ngày Quốc tế lao động 1/5; 60 năm Giải phòng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) và 59 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2014);
- Căn cứ kế hoạch hoạt động của Hội thể thao ĐH&CN trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2014;
- Nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện TDTT và tăng c¬ường giao l¬ưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa sinh viên các Khoa trong trường.

 

Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội thể thao tổ chức giải Bóng đá nam sinh viên Tr-ường Đại học Dân lập Hảỉ Phòng năm 2014.
- Thời gian tổ chức giải: Từ ngày 03 tháng  5 năm 2014.
- Địa điểm: Sân vận động Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

 

Ban tổ chức thông báo kế hoạch và kèm theo Điều lệ giải để các Liên chi đoàn căn cứ triển khai thực hiện.

Các đội đăng ký tham gia giải trước ngày 27/4/2014 (Liên hệ thầy Ngô Quốc Hưng -Bộ môn GDTC, ĐT: 0913.071263 hoặc nộp danh sách đăng ký tại Văn phòng Đoàn trường - Tầng 1 nhà G khu Giảng đường).


Điều lệ Giải bóng đá nam sinh viên HPU 2014

Đoàn Thanh niên

Truy cập: 717 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.