Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 3/08/2010 - 29/06/2010 Thứ bảy, 04/07/2020 - 02:24:17

Thông báo lịch tập huấn chiến dịch mùa hè sinh viên tình nguyện 2010

Thực hiện chương trình công công tác Đoàn, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2009 – 2010, căn cứ kế hoạch về việc tổ chức chiến dịch mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2010 của BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường, Ban chỉ huy chiến dịch tổ chức tập huấn cho các sinh viên tình nguyện mùa hè 2010. Kế hoạch chi tiết như sau:

 Thời gian : 01 ngày từ 7h30 ngày 29/6/2010

Địa điểm : Nhà tập đa năng khu khách sạn sinh viên trường.

 Yêu cầu:

-       �Các sinh viên tình nguyện có tên trong danh sách phải có mặt đúng giờ.

-       �Các đội trưởng, đội phó của từng đội quản lý quân số của đội mình.

-       �Các bạn sinh viên không có mặt sẽ bị loại khỏi chiến dịch

Phạm Văn Hưng

Nguyễn Thanh Tùng

Truy cập: 887 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.