Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 15/08/2009 - 3/10/2009 Thứ hai, 06/07/2020 - 05:35:40

Chương trình học bổng GBS cho sinh viên

Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và quỹ Hàn Việt đang triển khai chương trình học bổng Golden Bridge(GBS) cho sinh viên ngành kinh tế. Theo kế hoạch của Đoàn Thanh Niên – Hội sinh viên viên trường, BCH liên chi Quản trị kinh doanh giới thiệu chương trình học bổng trên với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Về nội dung cụ thể của chương trình như sau:

      CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG:

1.     Điều kiện: Sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 ngành Quản trị kinh doanh

2.     Tiêu chuẩn: Có tư cách đạo đức và quan hệ xã hội tốt, điểm trung bình năm học trước từ 8.0 (đối với sinh viên xuất sắc), từ 7.5 đối sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc diện chính sách (bố/mẹ là thương binh/liệt sĩ, hoặc là nạn nhân chất độc da cam)

3.     Thời gian hỗ trợ học bổng: Sinh viên được nhận học bổng sẽ được hỗ trợ trong 1 năm học

4.     Mức hỗ trợ : Hỗ trợ cố định một lần 250 USD

II.    HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG

1.     Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng :

Sinh viên nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng về quỹ Hàn Việt qua thư điện tử, đường bưu điện hoặc trực tiếp tới nộp tại văn phòng Quỹ tại Hà Nội: Phòng 1812, nhà 18T2, Lê Văn Lương, Hà Nội; ĐT: 04.62510707; Fax: 04.62510721; Email: gbs@hanviet.asia.

Hồ sơ xin cấp học bổng bao gồm:

-  Đơn xin học bổng (tải về từ trang web của Quỹ Hàn Việt )

- 01 ảnh chụp gần nhất (3x4)

-   Bảng điểm chi tiết học kỳ 1 và 2 của năm học 2008-2009 (có xác nhận của trường)

 Photo CMND và thẻ sinh viên

- Giấp chứng nhận thương binh/liệt sĩ/nạn nhân chất độc dioxin/hoàn cảnh gia đình khó khăn (có công chứng)

- Photo giấy khen, giải thưởng (nếu có)

Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin về học bổng GoldenBridge cũng như mấu đăng kí học bổng tại địa chỉ http://www.hanvietfoudation.org

   2. Thời gian nộp hồ sơ xét cấp học bổng: Từ ngày 15/08/2009 đến 03/10/2009

III. ĐỀ NGHỊ

-  Các bạn sinh viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên hoàn thiện hồ sơ theo thời gian quy định

-  Mọi chi tiết liên hệ Bạn Nguyễn Thanh Tùng (số điện thoại: 0934.391226; Email:nttung1001k@gmail.com ) 

Phương Anh


Truy cập: 1031 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.