CNTT - Thời gian: từ 2/04/2016 - 2/04/2017 Thứ tư, 24/07/2019 - 07:21:24

Chuyển phiên bản thi ICDL thành Windows7 và Office2010 từ 1/5/2016

Trung tâm Khảo thí ICDL trường ĐH Dân lập Hải Phòng thông báo chuyển phiên bản thi ICDL thành Windows7 và Office2010 từ 1/5/2016:

- Kể từ ngày 1/5/2016, hệ thống thi ICDL sẽ chính thức chuyển sang sử dụng phiên bản Windows 7 & Office 2010 (câu hỏi của bài thi đã được hỗ trợ dịch thành tiếng Việt) trên hệ thống thi mới Kplace của ICDL Asia.

- Sinh viên có thể tải về tài liệu Giới thiệu về bài thi ICDLtại đây

-  Xem Video hướng dẫn các thao tác sử dụng phần mềm khi làm bài thi ICDL tại:

https://www.youtube.com/watch?v=ZyXkw3rrA0s

Trung tâm Khảo thí ICDL
Truy cập: 9 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.