CNTT - Thời gian: từ 27/08/2013 - 28/12/2013 Thứ tư, 27/05/2020 - 16:12:37

Quy trình đăng ký thi chứng chỉ tin học văn phòng Quốc tế ICDL

Trung tâm khảo thí ICDL trường ĐHDL Hải Phòng thông báo quy trình đăng ký thi chứng chỉ tin học văn phòng Quốc tế ICDL


1. Đăng ký mua gói thi, làm thủ tục và thi Assessment

- Thí sinh mua gói thi mới theo giá đã được qui định từng tháng (phụ thuộc vào tỷ giá USD ngày 1 hàng tháng tại ngân hàng Techcombank).

- Khai thông tin đầy đủ vào Bản Đăng Ký Thí Sinh ICDL và phô tô Chứng minh thư rồi nộp lại cho trung tâm.

- Làm bài thi Assessment (bài thi thử) với 4 Module (WindowsXP, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS PowerPoint 2007) theo lịch thi sắp xếp của trung tâm, thí sinh sẽ nhận được Skillcard (thẻ kỹ năng) thi của riêng mình.

2. Đăng ký thi Exam

- Sau khi thí sinh đã hoàn tất các thủ tục mua gói thi và thi Assessment xong, sẽ chủ động tiến hành đăng ký thi Exam với 2 Module (WindowsXP, MS Word 2007) vào tuần tiếp theo (nếu thấy khả năng kiến thức đầy đủ để thi được).

- Sau đó tiếp tục chủ động đăng ký thi Exam với 2 Module tiếp theo (MS Excel 2007, MS PowerPoint 2007) vào tuần tiếp theo (nếu thấy khả năng kiến thức đầy đủ để thi được).

- Sau khi làm xong bài thi Exam của cả 4 Module mà đều Pass qua được (mỗi Module thi làm đúng phải đạt từ 75% trở nên thì mới được coi Pass), thì thí sinh đã hoàn thành qua được bài thi của mình và đến cuối tháng tiếp theo sẽ nhận được chứng chỉ ICDL do nước ngoài cấp.

- Nếu thí sinh chưa Pass qua được cả 4 Module thì được phép đăng ký thi Module thứ 5 miễn phí vào tuần tiếp theo (thí sinh được làm lại 1 trong 4 Module mà mình thi chưa Pass hoặc làm bài thi của Module khác (Basic IT, MS Access 2007, MS Outlook 2007)).

3. Đăng ký mua và thi bài Single Test (bài thi đơn)

- Đối với các thí sinh sau khi thi xong Module thứ 5 mà vẫn chưa Pass được cả 4 Module thì chủ động đăng ký mua và thi bài thi Single Test cho Module mà mình thi chưa qua theo qui định.

- Với bài thi Single Test thí sinh sẽ làm bài thi Assessment trước, sau đó mới làm bài thi Exam ngay trong cùng buổi thi.

HƯỚNG DẪN CÁCH DOWNLOAD ĐỀ CƯƠNG THI ICDL

Thí sinh vào website http://icdlvietnam.vn/

Chọn chức năng Bài thi ICDL, rồi chọn Phương tiện đào tạo, học ICDL

F Chọn Đề cương chương trình học ICDL – Syllabus: Sylalbus 5 (bản dịch tiếng Việt) hoặc Syllabus 5 (Tiếng Anh) để tải về.

Truy cập: 2924 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.