CNTT - Thời gian: từ 24/09/2018 - 30/08/2019 Thứ tư, 21/08/2019 - 18:28:57

Lịch thi ICDL tuần từ 19/8 đến 24/8/2019

+ Thời gian thi: 13h30’ CHIỀU THỨ 7 NGÀY 24/8/2019.

+ Địa điểm thi: PHÒNG MÁY A103.

+ Sinh viên đăng ký thi ICDL vào các buổi thứ 23, 4 (ngày 19,20,21/8/2019) tại TTKT ICDL tầng 2 nhà G.

Truy cập: 8880 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.