LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Áp dụng từ: 22/04/2019 đến 28/04/2019

17 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
22-04-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
23-04-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
24-04-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
25-04-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
26-04-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
27-04-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
28-04-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.