LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Áp dụng từ: 15/07/2019 đến 21/07/2019

29 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
15-07-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
16-07-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
17-07-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
18-07-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
19-07-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
20-07-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
21-07-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.