LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

Áp dụng từ: 11/02/2019 đến 17/02/2019

07 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
11-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
12-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
13-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
14-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
15-02-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
16-02-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
17-02-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.